PARKREGLER

 

Epost: info@bikebryngfjorden.se TELEFON: +46(0)73 651 9775

PARKREGLER / RULES

 

För att undvika olyckor i vår park ber vi er vänligen att följa våra rekommendationer och följa personalens instruktioner!

We dont like accidents in our park so please follow these main rules:

 

Bär ALLTID hjälm

ALWAYS wear a proper bike Helmet

Ha ALLTID ett giltigt dagskort

ALWAYS display your daypass while in the park

Gå eller cykla ALDRIG uppför i våra downhillbanor!

NEVER ride up or walk on Downhill trails

Håll ALLTID ditt barn under uppsikt

ALWAYS supervise children under your care properly- if you cant see them, you're not supervising them!

RESPEKTERA andra cyklister

RESPECT other riders

Var uppmärksam på våra varningsskyltar

OBEY safety signs

 

 

Vi följer även SLAO´s riktlinjer för en säker Bike Park så vänligen läs även dessa: